Тренажер для навчання обслуги ЗРГК 2С6 “Тунгуска”

Комплексний тренажер для навчання Зенітного ракетно-гарматного комплексу 2С6 "Тунгуска"
Про тренажер

Мультимедійний комплекс для навчання обслуги Зенітного ракетно-гарматного комплексу 2С6 “Тунгуска” призначений для навчання та тренування обслуги (командир, старший оператор, оператор-навідник, механік-водій) ЗРГК 2С6 “Тунгуска”. Мета використання даного тренажеру полягає у формування та закріплення навичок водіння бойової машини (для механіка-водія), а також розвідки цілей, ведення вогню зенітними автоматами та ракетами, в усіх режимах роботи ЗРГК в умовах навчального класу. Крім того Комплекс може бути використаний в якості навчального макету для вивчення органів керування ЗРГК 2С6 “Тунгуска”. 

Завдяки спеціалізованому програмному забезпеченню створенна можливість відпрацювання задач при складній повітряній обстановці, з перешкодами, по повітряним та наземним цілям. Також СПЗ дозволяє обирати різні типи місцевості, встановлювати час доби та змінювати погодні умови,- і все це в умовах навчального класу.

До складу тренажеру входить:

 • навчальний інтерактивний макет робочих місць командира та старшого оператора

 • навчальний інтерактивний макет робочого місця оператора-навідника

 • комп’ютерно-механічний макет робочого місця механіка-водія

 • автоматизоване робоче місце (АРМ) інструктора

 • спеціалізоване програмне забезпечення
Комплекс може бути використаний як окремо, у якості навчального макету для вивчення органів керування ЗРГК 2С6 “Тунгуска”, так і разом зі спеціальним програмним забезпеченням симуляцій бойової обстановки.

Навчальний інтерактивний макет робочого місця командира та старшого оператора ЗРГК 2С6 “Тунгуска”

Призначений для відпрацювання навичок бойової роботи командира та старшого оператора ЗРГК 2С6 “Тунгуска”.

До складу макету входить:

 • сталевий каркас
 • панель візуалізації з технологією Тouchscreen
 • макет приладу спостереження ТКН-3 з екраном візуалізації
 • макет Маніпулятора ОЦ2
 • макетів пристроїв керування блока СУ5
 • обчислювального блоку та засобів зв’язку(гарнітури) командира та старшого оператора
Схема інтерактивного макету робочого місця командира та старшого оператора, з допустимими габаритними розмірами. Розміри діагоналі екранів наведені у якості прикладу.

Навчальний інтерактивний макет робочого місця оператора-навідника ЗРГК 2С6 “Тунгуска”

Призначений для відпрацювання навичок бойової роботи оператора-навідника ЗРГК 2С6 “Тунгуска”.

До складу макету входить:

 • сталевий каркас
 • панель візуалізації з технологією Тouchscreen
 • макет блоку прицільно оптичного обладнання ПОО-2 з екраном візуалізації
 • макети робочих пристроїв пульта оператора-навідника
 • обчислювальний  блок та засобів зв’язку(гарнітура)
Схема інтерактивного макету робочого місця оператора-навідника, з допустимими габаритними розмірами.

Комп’ютерно-механічний макет робочого місця механіка-водія ЗРГК 2С6 “Тунгуска”

Призначений для відпрацювання навичок водіння бойової машини ЗРГК 2С6 “Тунгуска”, забезпечує відповідність розмірів та розміщення обладнання реальним розмірам та розташуванню основних елементів управління механіка-водія ЗРК 2С6 «Тунгуска», а також забезпечує відповідність діапазонів переміщення (ходів), зусиль та реакції макетів елементів управління (важелів, педалей, перемикачів) характеристикам реального обладнання ЗРК 2С6 «Тунгуска».

Макет складається з:

 • сталевого каркасу, стола та сидіння
 • макету керма
 • макету важеля перемикання коробки передач
 • макету педалі подачі палива(педаль газу)
 • макетів лівого та правого важелів стоянкового гальма
 • педалі зчеплення
 • педалі гальмування
 • макету пристрою ручної подачі палива
 • комплекту датчиків з електронним контролером
 • обчислювального блоку
 • моніторів з технологією Тouchscreen, засобів вводу (Клавіатура, мишка)
 • акустичної системи  та гарнітури
Схема комп’ютерно-механічного макету робочого місця механіка-водія, з допустимими габаритними розмірами.

Робоче місце інструктора (керівника занять) призначене для:

 • створення ситуативної та фоно-цільової обстановки при підготовці та виконанні навчальних завдань за рахунок застосування різноманітних сценаріїв повітряної та наземної обстановки, імітації дій союзних та ворожих підрозділів та техніки, що керуються штучним інтелектом, застосування різноманітних умов проведення тренувань, включаючи вибір території, типу місцевості, пори року і часу доби, а також ефекти навколишнього середовища, такі як дощ, сніг, вітер, туман чи дим
 • спостереження за процесом виконання завдань з можливістю динамічної зміни умови їх виконання та отримання повної інформації про дії курсантів
 • можливості втручання в дії курсантів, у разі допущення ними помилок
 • контролю виконання тренувальних завдань, проведення перевірки рівня знань, набутих курсантами, шляхом виконання тестових завдань
 • документування ходу та результатів виконання завдань

Спеціалізоване програмне забезпечення призначене для:

 • формування у обслуги ЗРГК 2С6 “Тунгуска” навичок водіння бойової машини, розвідки цілей, ведення вогню зенітними автоматами та ракетами, в усіх режимах роботи ЗРГК, при складній повітряній обстановці, з перешкодами, по повітряним та наземним цілям, вдень та вночі, на різних типах місцевості, з різними погодними умовами
 • підготовки та контролю виконання тренувальних завдань, проведення перевірки рівня знань, набутих курсантами, шляхом виконання тестових завдань

До складу СПЗ входять спеціалізовані програми та електронні бібліотеки, які призначені для:

 • моделювання та відтворення принципів роботи вузлів, агрегатів та систем ЗРГК 2С6 “Тунгуска”
 • моделювання та відтворення інтерактивних завдань, що відповідають вправам з водіння бойової машини
 • моделювання (візуалізація) стрільби ЗРГК 2С6 “Тунгуска” під час супроводження цілі та стрільби на ураження, а також результатів вогневого впливу на ціль
 • відтворення місцевості та поля зору приладів, фонової обстановки (навколишній бій, звуки пострілів, розривів тощо) в єдиному інформаційному середовищі, їх динамічні зміни в ході виконання завдань
 • комплексної 3D симуляції тренувальної та бойової обстановки, наближеної до реальної з застосуванням різноманітних сценаріїв повітряної та наземної обстановки, імітації дій союзних та ворожих підрозділів та техніки, що керуються штучним інтелектом, застосування різноманітних умов проведення тренувань, включаючи вибір території, типу місцевості, пори року і часу доби, а також ефекти навколишнього середовища, такі, як дощ, сніг, вітер, туман чи дим
 • моделювання за фізичними законами балістики польоту снарядів та куль, дії боєприпасів на техніку та живу силу, пересування колісної та гусеничної техніки на різних типах місцевості з урахуванням перешкод для наближення до реальності
 • інтеграції до тренажерно-моделюючих систем вищого рівня з можливістю передачі відомостей про стан, положення та виконання завдань, поєднання в єдиному інформаційному середовищі кількох однотипних та/або різнотипних тренажерних системи (комплексних тренажерів)
 • забезпечення можливості взаємодії Комплексу з іншими симуляторами в межах єдиного симуляційного простору у реальному часі за допомогою стандартного протоколу обміну даними, що прийнятий в країнах НАТО – STANAG 4603
 • підготовки та контролю виконання тренувальних завдань
 • перевірки рівня знань, набутих курсантами
 • документування ходу та результатів виконання завдань
Тренажер ЗРГК Тунгуска
Робоче місце оператора навідника Комплексного тренажеру ЗРГК 2С6 Тунгуска
Робоче місце командира та старшого оператора комплексного транажеру ЗРГК 2С6 Тунгуска
Робоче місце механіка-водія Комплексного тренажеру ЗРГК 2С6 Тунгуска