Тренажер для навчання обслуги зенітної установки ЗУ-23-2

Про тренажер

Мультимедійний комплекс для навчання обслуги зенітної установки ЗУ-23-2 являє собою комп’ютерно-механічний навчальний засіб, призначений для навчання та тренування обслуги (командира зенітної установки, навідника, прицільного) зенітної установки в обсязі їх функціональних обов’язків в умовах навчального класу. Мета використання даного тренажеру полягає у формуванні та закріпленні навичок визначення цілей, наведення на цілі та виконання стрільби по ним в умовах навчального класу. Використовується разом зі спеціальним програмним забезпеченням симуляцій бойової обстановки.

До складу тренажеру входять: інтерактивний макет робочого місця командира зенітної установки, інтерактивний макет робочого місця навідника, інтерактивний макет робочого місця прицільного, автоматизоване робоче місце (АРМ) інструктора (керівника занять), спеціалізоване програмне забезпечення (СПЗ).

Інтерактивний макет робочого місця командира зенітної установки

Призначений для відпрацювання та закріплення навичок командира зенітної установки з управління роботою номерів обслуги ЗУ-23-2 при стрільбі по наземним і повітряним цілям та її коригуванні. Складається з:

 • імітатора приладу спостереження (макет бінокля)
 • апаратури імітації візуальної обстановки та акустичного фону у складі сферичного екрану з проекторами та комп’ютерним обладнанням для відтворення місцевості, фонової обстановки, орієнтирів та точок наведення (повітряні та наземні цілі для ведення вогню, навколишній бій, звуки пострілів, розривів тощо)
 • засобів зв’язку з керівником занять
VR Бінокль

Інтерактивний макет робочого місця навідника

Призначений для відпрацювання та закріплення навичок навідника ЗУ-23-2 з вибору точки прицілювання, точного наведення зенітної установки на ціль та ведення прицільного вогню.

До складу макету входить: зенітна установка ЗУ-23-2 з електронним обладнанням контролю положення основних робочих органів; імітатор прицільного пристрою (макет оптичного прицілу зенітної установки Т-3); апаратура імітації візуальної обстановки та акустичного фону у складі сферичного екрану з проекторами та комп’ютерним обладнанням для відтворення місцевості, фонової обстановки, орієнтирів та точок наведення (повітряні та наземні цілі для ведення вогню, навколишній бій, звуки пострілів, розривів тощо).

Оптичний приціл зенітної установки Т-3

Інтерактивний макет робочого місця прицільного

Призначений для відпрацювання та закріплення навичок прицільного ЗУ-23-2 з швидкого та точного виставлення на прицілі даних про ціль. 

Складається з: зенітної установки ЗУ-23-2 з електронним обладнанням контролю положення основних робочих органів, апаратури імітації візуальної обстановки та акустичного фону у складі сферичного екрану з проекторами та комп’ютерним обладнанням для відтворення місцевості, фонової обстановки, орієнтирів та точок наведення (повітряні та наземні цілі для ведення вогню, навколишній бій, звуки пострілів, розривів тощо).

Автоматизоване робоче місце інструктора (керівника занять)

Автоматизоване робоче місце інструктора (керівника занять) призначене для:

 • створення ситуативної та фоно-цільової обстановки при підготовці та виконанні навчальних завдань за рахунок застосування різноманітних сценаріїв повітряної та наземної обстановки, імітації дій союзних та ворожих підрозділів та техніки, що керуються штучним інтелектом, застосування різноманітних умов проведення тренувань, включаючи вибір території, типу місцевості, пори року і часу доби, а також ефекти навколишнього середовища, такі як дощ, сніг, вітер, туман чи дим
 • спостереження за процесом виконання завдань з можливістю динамічної зміни умови їх виконання та отримання повної інформації про дії курсантів
 • можливості втручання в дії тих хто навчається, у разі допущення ними помилок
 • контролю виконання тренувальних завдань, проведення перевірки рівня знань, набутих курсантами, шляхом виконання тестових завдань
 • документування ходу та результатів виконання завдань

Спеціалізоване програмне забезпечення

Спеціалізоване програмне забезпечення призначене для формування у обслуги зенітної установки ЗУ-23-2 навичок ведення вогню по повітряним та наземним цілям, на різних типах місцевості, з різними погодними умовами, а також для підготовки та контролю виконання тренувальних завдань, проведення перевірки рівня знань, набутих курсантами, шляхом виконання тестових завдань.

До складу СПЗ входять спеціалізовані програми та електронні бібліотеки, які призначені для:

 • моделювання робочого процесу обслуги зенітної установки ЗУ-23-2 з можливістю відтворення практичних дій
 • моделювання та відтворення інтерактивних завдань, що відповідають вправам з бойової роботи зенітної установки ЗУ-23-2
 • моделювання (візуалізація) стрільби зенітної установки ЗУ-23-2 під час супроводження цілі та стрільби на ураження, а також результатів вогневого впливу на ціль
 • відтворення місцевості та поля зору приладів, фонової обстановки (навколишній бій, звуки пострілів, розривів тощо) в єдиному інформаційному середовищі, їх динамічні зміни в ході виконання завдань
 • комплексної 3D симуляції тренувальної та бойової обстановки, наближеної до реальної з застосуванням різноманітних сценаріїв повітряної та наземної обстановки, імітації дій союзних та ворожих підрозділів та техніки, що керуються штучним інтелектом, застосування різноманітних умов проведення тренувань, включаючи вибір території, типу місцевості, пори року і часу доби, а також ефекти навколишнього середовища, такі, як дощ, сніг, вітер, туман чи дим
 • моделювання за фізичними законами балістики польоту снарядів та куль, дії боєприпасів на техніку та живу силу, пересування колісної та гусеничної техніки на різних типах місцевості з урахуванням перешкод для наближення до реальності
 • інтеграції до тренажерно-моделюючих систем вищого рівня з можливістю передачі відомостей про стан, положення та виконання завдань, поєднання в єдиному інформаційному середовищі кількох однотипних та/або різнотипних тренажерних системи (комплексних тренажерів)
 • забезпечення можливості взаємодії Комплексу з іншими симуляторами в межах єдиного симуляційного простору у реальному часі за допомогою стандартного протоколу обміну даними, що прийнятий в країнах НАТО – STANAG 4603
 • підготовки та контролю виконання тренувальних завдань
 • перевірки рівня знань, набутих курсантами
 • документування ходу та результатів виконання завдань
Симулятор ЗУ-23-2
Мультимедійний комплекс для навчання обслуги зенітної установки ЗУ-23-2
ЗУ-23-2
Місце інструктора симулятора ЗУ-23-2
Відпрацювання бойових задач на тренажері ЗУ-23-2