Тренажер вантажопідіймального крана

Про тренажер

Тренажер оператора вантажопідіймального крана являє собою комп’ютерно-механічний навчальний засіб та призначається для навчання та підтримання навичок операторів кранів у віртуальному тривимірному просторі.

Процес навчання на симуляторі вантажопідіймального крана відбувається в повністю безпечному навчальному середовищі, що дає змогу багаторазового відпрацювання особливо складних операції. 

До складу тренажеру входить макет основних органів керування робочого місця кранівника та комп’ютерне обладнання, зі встановленим ліцензійним спеціальним програмним забезпеченням.

Спеціалізоване ліцензійне програмне забезпечення “Програма навчання операторів вантажопідіймального крана”

Програмне забезпечення здійснює тривимірне моделювання та симуляцію обстановки,  генерує зображення  візуалізації з кабіни оператора крана та реалізує математичні моделі функціонування крана в залежності від режимів роботи, зовнішніх факторів, з відображенням статусу на контрольних приладах та панелях керування.

До складу навчальної програми входять підготовчі вправи, що дозволяють відпрацьовувати різноманітні навики в залежності від теми заняття:

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ, ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КРАНОМ

 • Ознайомлення з конструктивними особливостями крана
 • Перевірка стану крана, підготовка його до роботи
 • Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана, засвоєння прийомів вмикання механізмів.
 • Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу
 • Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій за командами стропальника.

КЕРУВАННЯ КРАНОМ

 • Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування
 • Робота ходом крана, вантажним візком, стрілою і поворотом (для баштового крана) за сигналами стропальника
 • Засвоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана, підйомі та опусканні крюкової обойми, повороті стріли, зміни вильоту стріли, зупинка крана у заданому місці.
 • Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу «Стоп», «Урівноваження» при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях.

ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖУ

 • Засвоєння прийомів керування краном під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних матеріалів і конструкцій
 • Переміщення вантажу по заданій траєкторії, встановлення в заданому місці
 • Перевантажування між майданчиками
 • Перенесення вантажів між майданчиками без допомоги стропальника.

РОБОТА НА БУДІВЕЛЬНОМУ ОБ’ЄКТІ

 • Перенесення різних вантажів на поверх будівлі, що будується. Установка стінових панелей
 • Виконання робіт з монтажу технологічного устаткування та пов’язаних з ним конструкцій, а також при укладенні будівельних матеріалів і конструкцій
 • Виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт, відпрацювання навиків будівництва будівлі зі складною конфігурацією.

Підготовчі вправи можуть бути змінені або доповнені в залежності від потреб замовника